คณะผู้บริหาร

- คณะผู้บริหารได้สิ้นสุดลง เนื่องจากนายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 -

 

 

หนังสือราชการ สถ.