คณะผู้บริหาร

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๗:๐๙
เขียนโดย Super User
ฮิต: 5494

 

คณะผู้บริหาร

                                               
 
 
 
นายประนอม  ไชยเดช
นายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ
081-3929359 
 
     

          นางประเสริฐ  ดอนวิชา         

 รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ

087-6146167 
 
นายสัตตภพ  แสนพันดร
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ
098-5870941
                                      
     
นายอุทัย  บุตรแสง
เลขานายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ
086-8420743
 
นายวุฒิพงศ์  พุฒพันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ
080-0086427

 

      
     
 

 

 

 
 
 
 

 

 
     
   
 
     
     
 
 
 

 

   
     
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
   
 
     
     

 

 

Share