กองการศึกษา

 

กองการศึกษา

 
 
 
นางวงเดือน  อาริยะจารย์
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
  089-5691073  
   
 
นางกาญจนา  ภูชุม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 นางสาวสุภาดา  สุริยะ
คนงานทั่วไป
 

 นางสาวกนกพร สิทธินาม

คนงานทั่วไป