ติดต่อ / ร้องเรียน - ร้องทุกข์

การติดต่อ

ที่อยู่:
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 41220

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 042-125299

โทรสาร: 042-125300 แฟกซ์อัตโนมัติ

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

แผนที่การติดต่อ

Additional information