ติดต่อ / ร้องเรียน - ร้องทุกข์

การติดต่อ

ที่อยู่:
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 41220

โทรศัพท์: 042-125299

โทรสาร: 042-125300 อัตโนมัติ

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

หนังสือราชการ สถ.