ข้อมูลทั่วไป

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๐๔ กันยายน ๒๕๕๖ ๐๒:๕๒
เขียนโดย Super User
ฮิต: 1423

สภาพทั่วไป

ขนาด

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหมากไฟ  มีพื้นที่  60,945  ไร่      คิดเป็น  97.5   ตารางกิโลเมตร    ความหนาแน่นประชากร  เฉลี่ย   80   คนต่อตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหมากไฟ   ตั้งอยู่ ละติจูดที่ ๑๗ องศา ๐๕ ́  ๑๕๓˝N   ลองจิจูดที่ ๑๐๐ องศา ๓๖́ ๕๐๗˝E    บ้านหนองแวงพัฒนา  หมู่ที่  9  ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี   41220   หมายเลขโทรศัพท์ 0-42125-299 ,0-42125-300 ต่อ 18  โทรสาร  0-4212-5300 ต่อ 17

อาณาเขต

ทิศเหนือ          อาณาเขตติดต่อ  ตำบลอูบมุง  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต้             อาณาเขตติดต่อ ตำบลปางกู่  และตำบลกุดดู่  อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภู

ทิศตะวันออก     อาณาเขตติดต่อ อำเภอหนองแสง  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  และตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก      อาณาเขตติดต่อ  ตำบลอูบมุง  อำเภอหนองวัวซอ    จังหวัดอุดรธานี

Share