ฐานข้อมูลตลาด

 

            เทศบาลตำบลกุดหมากไฟมีตลาดอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 1 แห่ง ตลาดนัดคลองถมทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. หน้าอาคารศูนย์โอทอป เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  โดยได้จัดให้มีสถานที่ล้างมือ ห้องน้ำชาย-หญิง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค