แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

หมวด: แผนการป้องกันการทุจริต
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๐๗:๐๘
เขียนโดย Super User
ฮิต: 374

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Share