แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑) 

ระกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสว่าง หมู่ที่2 ไปวัดป่าโนนสว่าง (ถ้ำแล้ง) จำนวน  3 ช่วง บ้านโนนสว่างหมู่ที่ 2 ตำบลกุดหมากไฟ หรือมีพื้นที่รวม 13,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

dfd

หมวดหมู่รอง